Olin juuri VVYOP’08 päivillä. Sosiaalisen median mahdollisuudet oli session nimi ja 87 osallistujaa ilmoittautunut. Kahvitauon jälkeen piti hieman keskustella niin väkimäärä oli alle puolet. No se siitä.

Yhdessä kurssihankkeessa oli käytetty ryhmäblogeja ja wikiä. Kurssin jälkeen oli ollut suullinen tentti. Jäin siinä miettimään, että miksi tentti? Käsitykseni sosiaalisen median mahdollisuudesta opetuksessa on juuri tapa tehdä asioita (opiskelua ja opetusta) eikä vain ja pelkästään sen välineet. Blogia voidaan käyttää niin, että siihen kerätään “oikeat vastaukset” ja näin oppijat saavat suoritukset. Sama tietysti wiki-työkalun kanssa. Mielestäni yhtä tärkeää suoritusten kanssa on nähdä oppijoiden ajattelun kehittyminen ja asioiden käsittelyn syvällisyyden näkyminen. Olipa koulutusala ja aihe melkein mikä tahanasa. Toki tässäkin pitää käyttää harkintaa, koska sosiaalisen median välineetkään eivät ole parhaimpia kaikkiin koulutusaiheisiin.

Miten sitten arvioida blogi & wikikurssia. Ajattelin käyttää aktiivisuusmääriä ja kontibuoinnin määrää yhtenä pisteiden mittana. On nimittäin kesäkurssi alkamassa. Ja jatkoa seuraa …