Arvosanat on annettu ja palaute on saatu. Meni hyvin. Oppijat kokivat aikataulun tiukaksi, olihan 5 opintopisteen kurssi 5 viikossa napakka suoritus. Aikataulu oli tosin viilattavissa ja oppijoiden itsensä päätettävissä kurssin alussa. Heinäkuun alku oli kuitenkin mukava aloitus lomalle ja kurssin lopetukselle. Sopi ainakin opettajalle hyvin, mutta muutamilla oppijoille opiskelu jatkui muilla kesäkursseilla.

XWS tuotti harmaita hiuksia keskeneräisyydellään, mutta sillä kuitenkin pärjättiin ja toimi tarkoitukseensa nähden lopulta ihan hyvin. Tekstin syötössä oli ongelmia, koska monet copy-paste tavalla toivat tekstiä wordista. Tässä tekstieditorin ja wiki-editorin yhteistoiminnassa täytyy olla tarkkana, sillä kaikki word tms. piilokomennot sotkevat erittäin lahjakkaasti wiki-editorin tyylimäärittelyt. Eli vinkkinä tee aina niin, että kirjoitat tekstin vaikka ascii-editoriin (esim. notepad tai wordpad) ja vasta sitten ilman piilotettuja tyylikomentoja tuot tekstin wiki-editoriin. Muotoile teksti vasta sitten wikieditorissa mieluiten käyttäen wiki-syntaksin mukaisia komentoja. Näin toimien saat parhaimman näköisen lopputuloksen.

Parasta oppijoiden mielestä olivat luennot netin kautta. Käytin nettiluentojen pitoon Adobe Connect Prota (ACP), joka toimi hyvin. Jos oppija ei päässyt seuraamaan (yhdessä!) sovittuja luentotunteja, hän sai seurata ne kahden vuorokauden kuluessa äänitteenä ja kirjoittaa niistä korvaavan lyhennelmän. Wiki- ja blogikirjoituksina oppijat vastasivat annettuihin tehtäviin. XWS:n kautta oppijat näkivät toistensa tuotokset ja saivat omiin tuotoksiin apua tai sitten toisenlaisen näkökulman. Heillä oli nimittäin aktiivisuuspisteiden metsästys mahdollista kommentoimalla toistensa kirjoituksia. Alussa kommentointi oli useista tuntunut hieman teennäiseltä, mutta kurssin loppua kohden olleen helpompaa.