Syksyn opetusurakkani alkoi massakurssilla, jolla on noin 270 opiskelijaa. Se on toistaiseksi suurin kurssi, jota olen hoitanut ja vastuullani pitänyt. Kaikki opiskelijat eivät saa kurssia suorittetua, sillä keskeyttämisiä tulee milloin mistäkin syystä. Yliopistossa tämä lienee aika tavallista.

Kyseessä on elektroniikan peruskurssi (6 op), jossa on 12 x 2h luentoja, 11 harjoituskertaa, tietokoneharjoitustyö ja laboratorioharjoitustyö. Kurssin hallinta menee kahtiajakoisesti sillä ns. virallinen hallinta ja tiedot ovat TTY:n ROCK/POP järjestelmässä ja kurssin käytännön hallinta Moodlessa. Tämä jako on ollut (toistaiseksi) toimiva, sillä opetussuunnitelma (kuvaus kurssista), tentit, salivaraukset ja opiskelijan kalenteri hoituvat sitä kautta. Moodlessa voidaan keskittyä oppimisen edistämiseen ja opetus- ja opiskelutyön jäsentämiseen. Lisäksi käytän erillistä PrePost-järjestelmää alkukartoituksen (esitietojen ymmärryksen testaus) tekemiseen.

Olennaista isolla ja miksi ei pienelläkin kurssilla on hyvä suunnittelu ja tarkat pelisäännöt. Suoritusohjeiden ja sääntöjen selventäminen kurssin alussa vähentää merkittävästi kyselyitä. Siltikin kyselyitä tulee aina jonkin verran. Jollakin on aina jotain poikkeavaa. Opiskelijat (vaikkakin vapaassa akateemisessa yliopistossa) pitävät siitä, että opiskelu ja kurssin asiat ovat hyvin ohjeistettu ja jäsennelty. He pitävät siitä, että heille luodaan selkeä tikapuu kohti kurssin tavoitteita. Tikapuu, jossa askelmat ovat riittävän lähekkäin toisiaan.

Koska en voi aikapulan enkä toisaalta kirjan kustantajan takia jakaa luentokalvoja , niin olen tehnyt ruutuvideot luentoesityksistä. Tämä on useimmille opiskelijoille ollut uusi asia, mutta ensimmäisten kyselyjen perusteella he pitävät niitä erinomaisena mahdollisuutena palata luentoon ja lähes poikkeuksetta hyödyllisinä. Ruutuvideoiden teosta onkin jo aikaisempi blogi-merkintä. Kalvoja kuitenkin silti kovasti kaivataan. On kuulemma helpompi arkistoida ja ehkä sitten helpompi lukea niistä tenttiin kuin kirjasta. Kirja on kuitenkin käytännössä kaikkien saatavilla (300 kpl kirjastossa).

Tags:,,

Kuvaruutuvideoita olen tehnyt jo muutaman vuoden ajan, mutta parempaa termiä en ole vielä löytänyt tai keksinyt. Kuvaruutuvideo tarkoittaa siis tietokoneen näytön kuvan tapahtumien kaappaamista sopivalla ohjelmalla ja äänen (voice narration) tallentamista sen yhteyteen. Sopivasti tekemällä saadaan siis ikäänkuin videoitua (flash-muotoon yleensä) ruudun tapahtumat ääniselostus tai taustamusiikki mukana. Verkossahan näitä on paljon ja flash-elementtejä on sivuilla paljon markkinointi ja mainostustarkoituksessa. Miksi ei sitten hyötykäytössäkin?!

Luentojani olen tuottanut ja tallentanut paljon. Hyvin suuri osa opiskelijoista on pitänyt siitä, että voivat palata videon/tallenteen kautta opiskeltavaan asiaan. Monet eivät edes pääse luennolle ja heille videot ovat hyvä opiskelun apu. Olen miltei jokakerta kysellyt opiskelijoilta onko heille hyötyä tästä ja valtaosa pitää käytäntöä joko erittäin hyödyllisenä tai kohtuullisen hyödyllisenä. Tarkemmin siitä kuinka itse teen (ilman  ns. tuotantotiimiä) tallenteita helpohkosti löytyy artikkelistani, joka julkaistaan Sulautuva opetus 2008 -seminaarin tuotoksena syksyllä 2008.

Mutta hei, siihen nimeen! Kalvovideo, ruutuvideo, … mikä olisi hyvä? Lontoon kielessä on termi Screencast, joka tarkoittaa ruudun jakoa, lähetystä, levittämistä … mutta onko suomenkielistä hyvää termiä? Onhan toisaalta esim. TV-lähetys tai TV-ohjelma…

Tags:,,,