Selaimessa toimiville verkkovälineille, joita koulutuksessa, opetuksessa, valmennuksesssa, oppimisessa jne. käytetään on monta nimeä. Oppimisalusta, verkko-oppimisalusta, oppimisympäristö, valmennusalusta jne. ovat muutamia. Kaikille olennainen ja yhteinen nimittäjä on verkon tai netin kautta. Valtaosa liikenteestä tapahtuu verkosta käyttäjälle eli verkosta ladataan sisältöä ja hyödynnetään sitä. Lataaminen, informaation saanti on toki hyödyllistä, mutta kun mennään tuon tavoitteellisen opetuksen ja koulutuksen puolelle suunta pitäisi olla enemmän oppijoilta verkkoon päin. Nimenomaan verkon kautta muille oppijoille ja tätä toimintaa kouluttaja tai opettaja stimuloi ja ohjaa.

Verkkoalustan käyttöönotossa pitää siis muuttaa asennetta käyttää verkkovälineitä, pelkkä opettajan laittamien materiaalien lataaminen opiskelutyössä ei riitä alkuunkaan. Käyttöönottoprosessissa ei riitä, että alusta otetaan teknisesti haltuun ja tiedetään nappulat ja mitä niiden kautta saadaan tehtyä. Käyttöönottokoulutuksen jälkeen pitäisi myös ymmärtää, kuinka tavoite eli hyvä koulutus tai valmennus voidaan verkkovälineillä hyvin tehdä. Käyttöönottokoulutukseen kuuluu koulutusprosessin uudelleenajattelu niin, että ymmärretään verkkovälineen tuomat uudet tavat ja menetelmät myös oppijan ja koko prosessin näkökulmasta.

Käyttöönottoprosessin vaiheet lyhyesti:

  1. Asiakasneuvottelu, keskustellaan tarpeista ja mahdollisuuksista, päädytään ehkä tarjousvaiheeseen
  2. Tarjouskierros
  3. Hyväksyttyä tarjosta täsmennetään ja tehdään sopimus sen pohjalta
  4. Sovitaan käyttöönottokoulutukset: manager hallitsee käyttäjiä,  kurssivastaava luo kursseja
  5. Viedään kaikki muut käyttäjät järjestelmään
  6. Varsinaisille kouluttajille järjestetään verkkopedagogiikka ja koulutus verkossa koulutuspäivät ja sen jälkeen tarkemmat välinekoulutusjaksot
  7. Tuki ja ylläpito jatkuvaa sopimuksen mukaisesti

Käyttöönotto on varsin suoraviivainen ja jopa nopea prosessi, kun käytettävät tekniset ratkaisut ovat laadukkaita ja luotettavia. Varsinaisen onnistumisen luovat kouluttajat, jotka varsinaisesti ohjaavat oppijoita alustalla. Ohjaajien velvollisuus on tehdä alustasta paikka, jossa on helppo opiskella eli keskustella ja tehdä tehtäviä ja ryhmätöitä. Alustan ja tehtävien pitää tukea sosiaalista kanssakäymistä, koska verkossa kaveriapu on erittäin tärkeä. On raskasta, jos kouluttaja tukee jokaista oppijaa erikseen, eivätkä oppijat saa tukea toisiltaan.