Olin eilen kuuntelemassa Maija Kärnän esitystä hänen omasta väitöstutkimuksestaan. Aihe käsitteli wikien ja blogien käyttöä oppimisessa, jossa konteksti oli ongelmalähtöinen oppimissykli ja substanssina liiketalous (AMK-taso). Oli mukava kuulla jo useamman vuoden ajan tehtyjä kokeilujasiitä miten some-välineet: wiki ja blogi toimivat. Myös keskustelualue oli työvälineenä mukana.

Ongelmalähtöisen oppimisen (PBL) sykliin hänellä kuuluivat avausistunto aloituksena ja lähitapaamisena, sen jälkeen tiedonhankinnan vaiheet etätehtävinä ja vertaisarviointineen etäjaksolla ja lopuksi purkuistunto. Tutkimusmenentelmänä hän käytti Design-tutkimusta, jossa eri ryhmillä ja vuosina (2006-2008) kokeiltiin eri työkalukokoonpanoja.

Kärnän mukaan wiki toimi erinomaisesti tiedon prosessoinnin välineenä, jossa tietämystä muodostettiin yhteisesti näkyväksi. Jos oppijat eivät olleet aikaisemmin käyttäneet tai tottuneet wikiin ja sen käyttöön, haaste oli arkuuden voittaminen. Eli kynnys editoida ja kirjoittaa muiden tekstien sekaan oli aluksi korkea. Yksilöllisiä eroja uusien toimintamallien omaksumiseen on paljon, mutta perustellen miksi wiki työmenetelmänä on hyvä, saatiin kaikki tekemään. Lopulta monet oppijat sanoivat, että tämähän on helpompi tapa tehdä asioita kuin aikaisemmat tavat.

Arvioinnin perustaksi myös oppijoiden keskuudesta nousi selkeä tarve eritellä kuka kirjoitti mitäkin. Oppijat itse korostivat sitä, että onhan kaikki varmasti osallistuneet tarpeeksi kurssin suorittamiseksi. Wikissä tämäkin pystyttiin ratkaisemaan niin, että kukin kirjoitti omalla värillään. Tällöin myös opettaja näki mitä kukin kirjoitti, mutta silti muodostettiin yhteistä sujuvaa tekstiä wikiin.

Kärnän mukaan blogeissa korostui subjektiivinen asenne tietoon ja sen tuottamiseen. Samalla se välineenä sai oppijat pohtimaan asioita syvällisemmin ja muiden osallistuessa blogivälineen kommentimahdollisuuden kautta, muodostui Kärnän haluamia merkistyskeskusteluja aiheen ympärille. Oppijatasolla haasteena Kärnä havaitsi, että joillekin blogi oli todella vaikea hahmottaa kun taas toisille se oli helppo ottaa käyttöön.

Kärnän tutkimuksen tuloksissa parhain välinekombinaatio oppimisessa oli blogi ja wiki -yhdistelmä. Keskustelualueitakin hän kokeili, mutta ne eivät tässä tapauksessa kunnolla toimineet. Blogin ja wikin yhdistelmä tuotti Kärnän mukaan eniten ylemmän tason tiedonrakennusta (analyysiä, arviointia, uuden tietoartefaktin luominen) kuin mitä ilman blogi-välinettä tehdyt tutkimusasetelmat. Kärnän tavoite oli oppimisessa ja oppimistuloksissa päästä siihen, että oppijat käyvät aiheen tiimoilta merkitysneuvotteluja. Näistä keskusteluista näkee opettajakin paremmin kuinka oppijat ovat päässeet kurssin tavoitteisiin ja yhteiseen tiedonrakennuksen ja ymmärryksen tilaan.

Parhaimmillaan Kärnän mukaan blogi ja wiki yhdessä muodostavat yhteisöllisen tiedonrakennuksen tilan. Työkalujen olisi hyvä olla samalla alustalla, jolloin oppijan ei tarvitsisi hyppiä eri välineiden välillä ja ne olisivat helposti käytettävissä. Kärnä käytti Moodlea, ainoastaan blogialusta piti valita muualta.

Maija Kärnän väitösjulkaisu:

Virtuaalinen tiedonrakennuksen tila ongelmaperustaisen oppimisen tukena