Olen saanut olla mukana kouluttajana ja sisällöntuottajana Open Päivitys hankkeessa tämän kevään aikana. Antoisaa aikaa, jossa on itse saanut oppia todella paljon. Sanotaanhan, että jos haluat jotain oppia kunnolla, ala opettamaan sitä. Samalla koko kevät on ollut todella kiireistä aikaa työrintamalla ja harrastukset jääneet vähemmälle.

Meillä oli mainio kurssi ja koko hankkeen ensimmäinen yleissivistävän puolen koulutus Hämeenkyrössä, jossa mainio opettajien ryhmä jatkaa edelleen aloitettuja uusien työtapojen käyttöä. Koulutusohjelma ja -sisällöt jaetaan CC-lisenssillä, joten matskut löytää verkosta. Lisäksi osallistuvat opettajat tekivät verkkopaikkoja ja julkaisivat ne koulutussivuilla. Katsele ja käytä hyödyksesi niitäkin.

Ryhmän, n. 20 opettajaa, kanssa lähdettiin liikkeelle reippaasti erilisista TVT-aihealueista, mutta merkittävä koulutuksellinen seikka oli itsetekeminen. Meillä ei ollut kovin pitkiä (vain ehkä n. 20min) luentotyyppisiä esityksiä ja sen jälkeen keskusteltiin tai tehtiin harjoitteita. Kun jostain uudesta tavasta (wiki, blog, yhteiset muistiinpanot) puhutiinn, pyrittiin samalla kertaa hyödyntämään välineitä ko. aiheen työstämiseen. Näin välinettä tuli harjoiteltua samallla aiheen kanssa. Tässä ryhmässä wiki otti tuulta alleen eli miltei kaikki opettajat alkoivat harjoitella enemmän wikin käyttöä omien aineidensa verkkovälineeenä. Kielten puolella blogi oli luonteva kirjarefereraattien ja vastaavien tuostosten keräys- ja analysointipaikkana. Yläkoulun puolella wiki toimi hyvin läksyjen kirjaamisessa kun taas lukio-puolella blogi tuntui luontevalta. Välinettä pitää miettiä myös oppilaiden näkökulmasta, koska eri-ikäiset oppilaat eivät ole riittävän kypsiä vaikka blogituotosten kirjoittamiseen.

Koulutukseen tulevat opettajat ovat kiinnostuneita aiheista, vaikkakin jotkut vain tulevat ottamaan selvää siitä ovatko uudet TVT-välineet sopivia hänen työhönsä. Toiset opettajat hakevat uusia nopeita menetelmiä parantaa työtään. Tavoitteemme oli kuitenkin istuttaa uudenlaista ajattelua, jossa väline ei vain tehosta entisenkaltaista työtä vaan toimi osittain uudenlaisen työkulttuurin apuvälineenä. Uuden kulttuurin, jossa esim. oppilas on paljon aktiivisempi ja opettaja enemmän ohjaavampi kuin ennen, omaksuminen ei tapahdu hetkessä. Tällöin OpenPäivitys -hanke ei ole pieni juttu vaan aloittaa uudistumisprosessin, joka vie lyhyimmilläänkin useita vuosia. Ja organisaatiotasolla vieläkin pitempään.

Koulutuksen aikana oli mahtavaa nähdä ja huomata innostuksen kasvamista ja ymmärryksen lisääntymistä mihin kaikkeen uudenlaiseen toimintaan TVT-välineet antavat mahdollisuuden. Toisaalta mahdollisuuksia ja tapoja tehdä oppimista ja opetusta on hyvin paljon. Organisaatiotasolla eli esim. koulun tasolla, on tehtävä valintoja millaisia välineitä otetaan käyttöön ja miten järjestetään tuki. Iso puute on se, että kouluissa ei vieläkään ole riittävästi kunnossa olevia tietokoneita ja verkkoyhteyksiä. Nykyiset kannettavatkin koneet ovat herkkiä vikaantumaan tai niiden toimivuus jostain syystä takkuaa.

Taaksepäin katsoen ja siitä viisastuneena kehitys etenee askelittain. Omaltakin kohdalta uudenlaisen ottaminen mukaan omaan opetukseeni meni askel kerrallaan. Täytyy vain muistaa ottaa askelia säännöllisesti.