Tulinpa taas kerran pohtineeksi (reflektoineeksi hienommin sanottuna) mitä onkaan tapahtunut niillä kursseilla, joilla olen verkkoa aktiivisesti käyttänyt. Ajatukset pulpahtavat mieleen kun Moodlen välineitä olen sattuneesta syystä (syvällisesti) tarkastellut ja miettinyt niiden erilaisia käyttötapoja ja -mahdollisuuksia. Haluaisin tarkastella ja tietää mitä oppijat lopulta ajattelevat kursseista, joilla on esim. wiki tai vain videotallenteita luennoista. Sitä tulee aina […]

Tags:,

Olin juuri VVYOP’08 päivillä. Sosiaalisen median mahdollisuudet oli session nimi ja 87 osallistujaa ilmoittautunut. Kahvitauon jälkeen piti hieman keskustella niin väkimäärä oli alle puolet. No se siitä. Yhdessä kurssihankkeessa oli käytetty ryhmäblogeja ja wikiä. Kurssin jälkeen oli ollut suullinen tentti. Jäin siinä miettimään, että miksi tentti? Käsitykseni sosiaalisen median mahdollisuudesta opetuksessa on juuri tapa tehdä […]

Tags:,