Olin eilen kuuntelemassa Maija Kärnän esitystä hänen omasta väitöstutkimuksestaan. Aihe käsitteli wikien ja blogien käyttöä oppimisessa, jossa konteksti oli ongelmalähtöinen oppimissykli ja substanssina liiketalous (AMK-taso). Oli mukava kuulla jo useamman vuoden ajan tehtyjä kokeilujasiitä miten some-välineet: wiki ja blogi toimivat. Myös keskustelualue oli työvälineenä mukana. Ongelmalähtöisen oppimisen (PBL) sykliin hänellä kuuluivat avausistunto aloituksena ja lähitapaamisena, […]

Tags:,,,

Mielessäni pyöri ajatus wikimäisen toiminnan havainnollistamisesta. Tilaisuus sen toteuttamiseen tarjoutui AVO-hankkeen wikit ja blogit -työpäivässä. Jaoin osallistujille pieniä erilaisia lego-palikoita. Pieni määrä kullekin. Osa porukasta, jotka istuivat hieman toisistaan kaukana, saivat tehdä palikoista oman kissan. Ison pöydän päässä olevat saivat tehdä yhdessä yhden kissan. Parin minuutin kuluttua oli syntynyt useita kissoja. Tällä havainnollistuksella pyrin havainnollistamaan […]

Tags:

Tein erästä koulutusta varten pienen esityksen wiki-maailmasta. Sivutuotteena syntyi näppärästi pieni ruutuvideoesitys wikisivun luontiprosessista. Kaiken lähdekriittisyyden keskellä wikin lukija voi pureutua siihen mikä on jonkun sivun syntyprosessi. Sivun historia ja keskustelut väittelyineen avaavat lukijalle sitä maailmaa missä kirjoittajat ja kontribuuttorit ovat kirjoitushetkellä. Tällä tavoin voi asennoitua syntyneeseen tietoon ihan eri tavalla ja syntyhistorian tunteminen luo […]

Tags:,,